Språkstuga/språkcafé

Kom till Biblioteket och prata svenska i din egen takt.

Språkstuga och aktuella frågor.

Kl 15.00 - 17.20

Arr: NBV. Torsås bibliotek

Datum och klockslag för evenemang 2017-11-15
Plats för evenemang Torsås Bibliotek

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se