Revyarna i Torsås ger Tuppåt värre

- en revy med guldkant

Kl 18.00 Premiär

Biljetter: www.revyarna.se och över disk på Biblioteket i Torsås & Kalmar BiljettCentrum tel: 0480-42 10 10.

Arr: Revyarna.se i Torsås

Datum och klockslag för evenemang 2018-01-20
Plats för evenemang Folkets Hus i Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se