Sjöfartsmuseet

Museet visar Bergkvaras stora betydelse för segelsjöfarten 1850-1950 i landet. Bla bidrag till utvinning av kol i England, vilket i sin tur bidrog till den tekniska utvecklingen på olika områden. Dessutom visar vi smideskonst i skeppssmedjan på Dalskär i sommar. Smedjan startades upp 1917. Den är öppen på vardagar.

Kontaktperson: Christer Harryson 0730-273284

Datum och klockslag för evenemang 2017-08-13 15:00 - 2017-08-13 18:00
Plats för evenemang Bergkvara

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se