Tennisbanan i Slätafly

Banan är öppen för spel.

Medlemmar i Slätafly Byalag spelar gratis.                                                Icke medlem 20 kr/tim, inbet bg 231-9259, inbetalningskort i lådan vid banan.

OBS Parkering vid fd affärens magasinsbyggnad.

För bokning och frågor ring Ingemar 0761364622 vardagar 9.00 - 10.00.

 

Arr: Slätafly Byalag http://www.slatafly.se/

Datum och klockslag för evenemang 2017-08-14
Plats för evenemang Tennisbanan, Slätafly

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se