Musikunderhållning på Olssonska gården - Mona G

Serveringen öppen 13.30 - 17.00

Musikunderhållningen börjar 14.30

Mona G från Växjö

Arr: Olssonska gården http://www.olssonskagarden.se/

 

Datum och klockslag för evenemang 2017-08-13
Plats för evenemang Olssonska gården, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se