Revyarna i Torsås ger Fullfjädrat

Kl 19.30

Arr: Revyarna i Torsås http://revyarna.se/

Datum och klockslag för evenemang 2017-02-17
Plats för evenemang Folkets Hus/Centrumbiografen, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se