Friluftsgudstjänst

Gudstjänst och kaffeservering.

Arr: Svenska kyrkan och Bergkvara hembygdsgille
www.hembygd.se/bergkvara

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-20 14:00
Plats för evenemang Bergkvara hembygdspark

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se