Torspiggarna - Olssonska gården

Kaffeservering 13.30 - 17.00

Torspiggarna står för underhållningen kl 14.30

Arr: Olssonska gården http://olssonskagarden.se/

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-27
Plats för evenemang Olssonska gården, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se