Prova på livet förr - Olssonska gården

Alla barn är välkomna att pröva på hur man gjorde förr, olika göromål och aktiviteter

Arr: Olssonska gården http://olssonskagarden.se/

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-08 14:00 - 2014-07-08 15:30
Plats för evenemang Olssonska gården, Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se