Bio - Walking on Sunshine

Barntillåten. 1 tim 37 min.
Entré 80 kr.

Arr: Centrumbion http://www.centrumbion.dinstudio.se/news_1.html http://www.bioguiden.se/biografer.aspx

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-02 19:00
Plats för evenemang Centrumbion i Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se