Bio - Draktränaren 2 i 3D

Åldersgräns 7 år.
Entré 70 kr (7-18 år, 50 kr)

Arr: Centrumbion http://www.centrumbion.dinstudio.se/ http://www.bioguiden.se/biografer.aspx

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-06 16:00
Plats för evenemang Centrumbion i Torsås

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se