Gullabo Veckoträffar

För alla sorters entusiastfordon

Info Lennart 0486-301 68 eller Björn 0705-64 73 57

onsdagstraffar

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-02 18:00
Plats för evenemang Vid Gullabo Värdshus

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se