Cattis & Steffo spelar upp till dans

Cattis & Steffo Rosenström från Strövelstorp spelar upp till dans

Gratis inträde

Arr: Dalskärs Camping http://www.dalskarscamping.se/

cattis-steffo

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-19 19:00
Plats för evenemang Dalskärs Scen

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se