Barndisco

Barndisco med DJ Alejandro

Inträde: gratis

Arr: Dalskärs camping http://www.dalskarscamping.se/

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-05 18:00
Plats för evenemang Dalskärs scen

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se