Boule tävling

Plats för 20 lag

Öppen tävling = alla som vill kan anmäla sig

Fri entré, fri parkering

Arr: Djursviks Boule http://goto.glocalnet.net/stubon/

Datum och klockslag för evenemang 2014-07-20 10:00
Plats för evenemang Djursviks Boulebana

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se