Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2008

 

Detaljplan för fast Garvaren 5 o 6 och del av Bka 2:1, laga kraft 2008-03-20

Detaljplan för fast Torsås 26:2 m fl "Motoman Robotics Europe AB", laga kraft 2008-03-20

Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 m fl samt upphävande av del av byggnadsplan för fritidsstugeområde inom Ragnabo 1.3 och 13:1, laga kraft 2008-03-27

Detaljplan för del av fastigheten Applerum 5:6, laga kraft 2008-06-27

Detaljplan för fast torsås 6:17 del av och 2:42, laga kraft 2008-10-14

Detaljplan för fast Torsås 4:2 o 2.42, laga kraft 2008-11-26

Senast uppdaterad 2019-05-24
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

Länsstyrelsens karttjänst - innehåller bl a kommunens antagna detaljplaner.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se