Djur

Kossa i hageDu som har djur berörs av fler olika regler.Vissa gäller alla medan andra bara gäller de som bor i tätorterna.

En regel som gäller för alla djurägare är att ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.” (Djurskyddslagen, 2,3 §§

Länstyrelsen har tagit över djurskyddet

Sedan 1 januari 2009 är det länsstyrelsen i Kalmar län som ansvarar för djurskyddsfrågorna. Vänd dig till länsstyrelsen för att få mer information om vilka regler som finns för djurskydd, om du ska söka tillstånd för djurhållning eller om du vill anmäla misstanke om vanvård av djur. (se länk till höger)

Djur som stör

Kommunen har kvar frågor som handlar om djur som stör omgivningen. Som djurägare ska du hålla dina djur så att det inte uppstår olägenheter för andra. Hundar som skäller eller katter som uppehåller sig eller förorenar på granntomter kan vara störande.

Kontakta i första hand djurägaren om du är störd, oftast kan man ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till Bygg & Miljö som eventuellt kan ställa krav på rättelse om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet.


Senast uppdaterad 2013-08-20
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se