MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt hälso-och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården.

I och med kommunernas övertagande av hemsjukvården 2008 så ingår även rehabiliteringsansvaret i det ordinära boendet vid hemsjukvård

Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för avvikelserapportering, läkemedelshantering, delegeringsbeslut, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation.

MAS ansvarar för att anmälan görs till Socialstyrelsen om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAS ansvarar även för Lex Sarah utredningarna i kommunen, när det gäller allvarliga brister i servicen eller omsorgen hos den enskilde.

Du är välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska om du har frågor eller synpunkter kring vården.

 

Kontakt

MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Åsa Jonasson
Tfn: 0486-336 45
E-post: Åsa Jonasson

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se