MAR

medicinskt ansvarig för rehabilitering

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL) 24 § ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Lagen medger även att det finns en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
 
p0001198I och med kommunernas övertagande av hemsjukvården 2008 så ingår även rehabiliteringsansvaret i det ordinära boendet vid hemsjukvård

En MAR har ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig rehabilitering av god kvalitet genom:

 • Verksamhetstillsyn och uppföljning
 • Att ge råd och stöd till rehabiliteringspersonal
 • Att vara sakkunnig i rehabiliteringsfrågor
 • Att arbeta med kvalitet och säkerhet
 • Att arbeta med kunskaps- och kompetensutveckling
 • Att arbeta med utredningsuppdrag
 • Samverkan inom kommun och med andra vårdgivare
 • Att följa upp beslut om delegering
 • Att säkerställa god dokumentation
 • Att utarbeta riktlinjer för rehabilitering och medicintekniska produkter

   
 

Kontakt

MAR
Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Vakant

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se