Hälso- och Sjukvård

Två händer

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att man, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar sin vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som:

  • Bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
  • Har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
    (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • Vistas i dagverksamhet

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Den är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

 

Kontakt

Vårdguiden-
Rådgivning 1177.se

Torsås Hälsocentral
Badhusgatan 20
385 30 Torsås
Tfn: 0486 - 412 30
Hälsocentralen i Torsås

Söderåkra Hälsocentral
Kyrkv. 28
38551 Söderåkra
Tfn: 0486-21490
Hälsocentralen i Söderåkra

Folktandvården i Torsås
Badhusg. 20
38530 Torsås
Tfn:0486-412 35
Folktandvården i Torsås

Riktlinjer för tandvård
www.ltkalmar.se

Tandvårdsskadeförbundet
www.tf.nu

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se