Samhällsbyggnadsförvaltningen

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås
E-post: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledning

Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef                        0486-331 80
     

 

Miljö

Annika Persson-Åberg, Energi- och klimatrådgivare/           
Klimat- och energisamordnare   0486-331 83
Felicia Persson, Miljöinspektör   0486-331 85
Therése Lindquist, Miljöinspektör   0486-331 86
Pernilla Landin, Miljöinspektör/Projekt 0486-331 87
Gustaf Nilsson, Livsmedels-/ Miljöinspektör  

0486-331 88

 

Bygg

Ingrid Lindell, Bygglovshandläggare                                 0486-332 04
Fredrika Ternelius, Planarkitekt                0486-332 05
Kristina Strand, Handläggare, nämndssekreterare               0486-331 84

Sattar Zad, Trafikplanerare

 

 0486-331 90

 

 

 

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se