Samhällsbyggnadsförvaltningen

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås
E-post: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp
Felanmälan görs till tekniska enheten på tfn: 0486-331 00 (dagtid)
eller tfn: 070-249 40 20 (kvällstid).

Ledning

 

Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef                        0486-331 80
     

 

Miljö

 

Jan Andersson, Miljöinspektör
0486-331 82
Annika Persson-Åberg, Energi- och klimatrådgivare/           
Klimat- och energisamordnare   0486-331 83
Hanna Gustafsson, Miljöinspektör 0486-331 85
Sara Eskilsson, Miljöinspektör 0486-331 86
Pernilla Landin, Miljöinspektör/Projekt 0486-331 87
Gustaf Nilsson, Livsmedels-/ Miljöinspektör (F-ledig)   0486-331 88
Katarina Horn, Miljöinspektör   0486-331 89

 

Bygg

 

Ingrid Lindell, Bygglovshandläggare                                 0486-332 04
Fredrika Ternelius, Planarkitekt                0486-332 05
Kristina Strand, Handläggare, nämndssekreterare               0486-331 84

 

Teknik

 

Christian Lindström, Teknisk chef 0486-332 12
Anne-Charlott Harrysson, Assistent/nämnds sekreterare    0486-332 13
Mona Magnusson, Assistent VA 0486-332 14 
Henrik Juel, VA-chef 0486-332 15
Karin Mongs, Assistent VA 0486-332 16

 

 

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se