Kontakta Bildningsförvaltningen

Administrativ personal

Namn Befattning Telefon
Lena Sandgren Swartz     Bildningschef 0486-334 12
Anders Adelgren Projektsamordnare 0486-333 82
Mari Oskarsson     Skolskjutsansvarig/
nämndsekreterare
0486-334 62
Anders Ohlsson Utvecklingsledare 0486-335 10

Förskola
Lena Ekevy Förskolechef 0486-334 58
Maria Karlsson Bitr. förskolechef 0486-334 59
Yvonne Häggbring Skolassistent förskola/fritidshem 0486-334 33

Grundskola
Johannes Landtreter Rektor Torsås grundskolor 0486-335 11
Thomas Simonsson Bitr. rektor Torsås grundskolor 0486-334 63
Azadeh Hatami Bitr. rektor Torsås grundskolor 0486-335 58
Annie Jerneng    Studie- och yrkesvägledare 0486-334 28
Linda Berg Skolassistent Expeditionen 0486-334 15
Niklas Blomqvist Skolkurator Torskolan 0486-334 24
Caroline Elnéus IKT-pedagog 0486-334 13
Rose-Marie Eriksson Skolassistent Torsås grundskolor 0486-334 14
Carina G-Ramström Skolsköterska 0486-334 42
Elinore Hammare Kostansvarig grund-/förskolan 0486-334 48
Josefin Hult Skolkurator Bergkvara,
Söderåkra och Gullabo skolor
0486-334 30
Gunilla Nilsson Fritidsledare (kvällstid)  0486-333 83 
Inger Sandbäck Rektor Internationella skolan 0486-334 32
Vakant Skolsköterska Bergkvara,
Söderåkra skolor   
0486-335 59

Korrespondensgymnasiet
Johanna Fors Rektor 0486-335 83
Benny Rosenqvist Bitr. rektor 0486-336 23
Pernilla Gustavsson Bitr. rektor 0486-336 16
Emöke Bokor Skolkurator 0486-334 16
Gerd Johansson Skolassistent 0486-335 94
Marie Kittel Utbildningskoordinator 0486-335 84
Yvonne Petersson Antagningssekreterare 0486-335 85

Kultur och fritid
Karin Seebass Enhetschef 0486-333 73
Ingrid Back Skolbibliotekarie 0486-334 20
Eva Larsson Biblioteksassistent 0486-333 79
Lena Robertsson Biblioteksassistent 0486-333 74
Gunilla Karlsson Bibliotekarie 0486-333 76

 

Lärarnas kontaktuppgifter hittar ni under respektive skola.

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-20
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se