Kommunledningskontoret

Torsås kommun
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås
E-post: kommunkansli@torsas.se

Kansli

Fax Kommunkontoret   0486-331 05 
Henrik Nilsson Bokor, Ordf. Kommunstyrelse                       0486-331 11 
Håkan Petersson, Kommunchef   0486-331 12
Yvonne Nilsson, Kommunsekreterare   0486-331 13 
Johnny Petersson, Vaktmästare   0486-331 19
Mattias Andersson, Säkerhetssamordnare   0486-331 28
Karin Mongs, Arkivhandläggare   0486-332 16

UtvecklingsavdelningenSofie Nyström, Kommunutvecklare 0486-331 15
Emma Mosesson Öhr, Samord. turism, inflyttning och service 0486-331 20
Josephin Jönsson, Servicevägledare/receptionist                  0486-331 21
Sylvia Asklöf Fortell, Kommunikationsansvarig 0486-331 23 
Turistbyrån  0486-331 30
Anna-Kristina van Craen, Näringslivsutvecklare 0486-331 50
Anders Adelgren, Projektkoordinator 0486-333 82

Ekonomiavdelningen

Thomas Danielsson, Ekonomichef                              
0486-331 41
Linda Johansson, Förvaltningsekonom    0486-331 42 
Jan Lundin, Bilsamordnare   0486-331 44
Marcus Sköld, Redovisningsassistent   0486-331 45
Agnes Aktonius, Redovisningsekonom   0486-331 47
Carina Andersson, Redovisningsassistent
0486-331 48
Pelle Karlsson, Bilsamordnare   0486-333 02
Eva-Lena Brorsson,Förvaltningsekonom
  0486-33143

 

HR-avdelningen

Anneli Ekström, Personalchef 0486-331 61
Carina Johansson, Personalsekreterare   0486-331 62
Birgitta Eriksson, Löne- och Systemhandläggare                    0486-331 64
Eva Bertilsson, Lönehandläggare 0486-331 65
Lena Svensson, Lönehandläggare 0486-331 66
Mathilda Rainford, HR-specialist 0486-331 67
Sara Sandén, HR-specialist 0486-331 68

IT-avdelningen

Linus Martinsson, IT-chef                                          0486-334 01
Karina Haferbier, IT-handläggare 0486-334 02
Stefan Johansson, IT-tekniker   0486-334 03
Hans Wittenberg, IT-tekniker 0486-334 04
Robert Blomberg, IT-tekniker   0486-334 06
Stefan Olausson, IT-tekniker   0486-334 07


 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se