Kommunledningskontoret

Torsås kommun
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås
E-post: kommunkansli@torsas.se

Kansli

Fax Kommunkontoret   0486-331 05 
Henrik Nilsson Bokor, Ordf. Kommunstyrelse                       0486-331 11 
Håkan Petersson, Kommunchef   0486-331 12
Yvonne Nilsson, Kommunsekreterare   0486-331 13 
Åke Olsson, Arkivarie 0486-331 18
Johnny Petersson, Vaktmästare   0486-331 19
Lisa Hansson, Folkhälsosamordnare   0471-249 016
Niclas Karlsson, Säkerhetssamordnare    
0471-249 893

Utvecklingsavdelningen

Joanna Kohnen, Servicevägledare/receptionist 0486-331 00
Johan Blomqvist, Informatör 0486-331 14
Sofie Nyström, Kommunutvecklare 0486-331 15
Turistbyrån  0486-331 30
Anna-Kristina van Craen, Näringslivsutvecklare 0486-331 50
Anders Adelgren, Projektkoordinator 0486-333 82

Ekonomiavdelningen

Thomas Danielsson, Ekonomichef                            
0486-331 41
Linda Johansson, Förvaltningsekonom    0486-331 42 
Anette Olsson, Förvaltningsekonom
0486-331 43
Marcus Sköld, Redovisningsassistent   0486-331 45
Agnes Aktonius, Redovisningsekonom   0486-331 47
Carina Andersson, Redovisningsassistent
0486-331 48

 

Personalavdelningen

Anneli Ekström, Personalchef 0486-331 61
Carina Johansson, Personalsekreterare   0486-331 62
Birgitta Eriksson, Löne- och Systemhandläggare                  0486-331 64
Eva Bertilsson, Lönehandläggare 0486-331 65
Lena Svensson, Lönehandläggare 0486-331 66
Mathilda Rainford, HR-specialist 0486-331 67

IT-avdelningen

Linus Martinsson, IT-chef                                         0486-334 01
Karina Haferbier, IT-handläggare 0486-334 02
Stefan Johansson, IT-tekniker   0486-334 03
Hans Wittenberg, IT-tekniker 0486-334 04
Robert Blomberg, IT-tekniker   0486-334 06
Stefan Olausson, IT-tekniker   0486-334 07


 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se