Frivilligt arbete och organisationer

Svenska kyrkan

Torsås och Gullabo församling:

Besöksgrupper, samtal, hembesök, sorgegrupper tel. 0486- 20007

Söderåkra och Bergkvara församling:

Diakonigrupper, Livbojen, samtal, hembesök.

Hemsida

 

Missionskyrkan

Torsås :

Bönegrupp, besöksverksamhet tel. 0486-20270'

Hemsida

 

Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG

Torsås :

Alfakurs tel. 0486-20270

Hemsida

 

SPF, Sveriges Pensionärsförbund

Torsås :

Besöksverksamhet och underhållning tel. 0486-10446

Söderåkra Bergkvara :

Litteraturcirkel tel. 0486- 22114

Hemsida

 

PRO

Torsås :

Besöksverksamhet tel. 0486- 41375

Gullabo :

Besöksverksamhet tel. 0486-42113

Söderåkra Bergkvara :

Besöksverksamhet  tel. 21456

Hemsida 

 

De handikappades Riksförbund DHR
Söder Möre DHR :

Tel. 0486- 20358

Hemsida

 

Röda Korset

Uppsökande verksamhet, samtal tel. 0486- 41040 el. 0486- 21570

Hemsida


Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se