Anhörigstöd

Nallebjörn i gungstolDen 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (5 kap.10§ SoL). Den innebär att:

 • Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
 • Kommunens stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.
 • I kommunen finns en Anhörigkonsulent

Anhörigstöd är till för Dig som hjälper/vårdar en närstående. Vi kan erbjuda Dig stöd i form av bland annat:

Anhöriggrupper

 • Det känns tryggt att prata med andra - som förstår. I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Du kan få råd som underlättar din vardag och öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig.
 • I anhöriggrupperna kan vi anordna föreläsningar, seminarier och aktiviteter som kan ge dig inspiration, kunskap och påfyllning av energi.
 • Exempel på grupper: Demens, Stroke, Psykisk ohälsa, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning etc. Anhöriggrupper startas kontinuerligt efter behov.

Vem kan delta i anhöriggrupp?

 • Du som till exempel tar hand om någon som är långvarigt sjuk, gammal, har en missbruksproblematik eller en funktionsnedsättning är välkommen att delta i anhöriggrupperna. Detta inkluderar även föräldrar till barn under 18 år.

Enskilda stödsamtal

 • Stödsamtal är ett medmänskligt samtal där du kan få hjälp att sortera dina tankar och funderingar. Samtalen är kostnadsfria och vi har självklart tystnadsplikt.
 • Vi gör även hembesök.

Råd, stöd, motivation och vägledning

 • Vi har lång erfarenhet av vad det innebär att vara anhörig.
 • Vi kan hjälpa dig med kontakter och vägledning.
 • Vi kan också ge dig råd och motivation.

Anhöriga i skiftande livssituationer
De flesta kommuner i landet har de senaste tio åren arbetat med att utveckla stöd till anhöriga eller andra personer som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Merparten av detta stöd har riktats till anhöriga till äldre personer. Avsikten med bestämmelsen är att kommunernas stöd till anhöriga ska vidgas så att alla som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstiftningen omfattas (prop. 2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen:

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning.
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom.
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom.
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik.
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning.

 

 

 

 

Kontakt

Annika Lundberg
Anhörigkonsulent

Tfn: 0486-33 956
E-post: Anhörigstödjare

Om ingen svarar, lämna namn och kontaktuppgifter för att bli uppringd

 
 

Broschyrer

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se