Anhöriga och frivilliga

Boende , miljö och hälsa, vårbild

Många anhöriga ger dagligen, och ibland dygnet runt, ovärderligt stöd till en närstående. Ett betydelsefullt men ofta osynligt arbete som behöver uppskattning och gott stöd. Det är viktigt att du som anhörig också får stöd som ger möjlighet till vila och egen tid för att orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

 

I Sverige vårdar cirka 160 000 personer en närstående

  • Närstående är en viktig resurs inom vård och omsorg. Närstående svarar för en stor del av det stöd som äldre och funktionshindrade behöver i sin dagliga livsföring.
  • Är en person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp inte längre klarar av vardagen på egen hand. Anhörigvårdaren kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående.

 

 

 

Kontakt

Annika Lundberg
Anhörigkonsulent

Tfn: 0486-33 956
E-post: Anhörigstödjare

Om ingen svarar, lämna namn och kontaktuppgifter för att bli uppringd

 
 

Broschyrer

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se