Kontaktperson

En kontaktperson är en person att känna samhörighet med och som utgör ett stöd i olika situationer.
Kontaktpersonen ska ha tid och intresse av att genom samvaro ge hjälp till fritidsaktiviteter. Han/hon medverkar till att du får möjligheter att delta i samhällslivet. En kontaktperson ska fungera som en god vän, exempelvis ringa och prata en stund, hälsa på eller bjuda hem på fika. Du och din kontaktperson förväntas ha någon form av kontakt varje vecka.

Du betalar själv dina utgifter för till exempel entréavgifter, men du har inte några kostnader för kontaktpersonens eventuella utgifter.

Vem kan få kontaktperson?
Kontaktperson kan beviljas dig som har en begåvningsmässig funktionsnedsättning eller en omfattande fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning.
Du som beviljas kontaktperson har få eller inga kontakter utanför familjen. Du känner dig ensam och har svårt att på egen hand knyta och upprätthålla kontakter.

Insatsen kontaktperson riktar sig främst till lite äldre ungdomar och vuxna.

Vem är kontaktperson?
Kontaktpersoner kan ha olika ålder, kön och intressen. Du får hjälp att finna en kontaktperson som passar ihop med dig och som du kan känna gemenskap med. Det görs alltid en utredning på kontaktpersonen innan han eller hon blir godkänd för att ta ett uppdrag.

Vart vänder jag mig?
LSS/Sol handläggaren på socialförvaltningen kan ge mer information och det är också dit du vänder dig med din ansökan.

Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se