Funktionsnedsättning

Torsås ska vara en öppen kommun för människor med funktionshinder.
Medborgare med funktionshinder ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv med social gemenskap och med möjligheter att forma såväl det egna livet som samhället i stort.

Vad är funktionsnedsättning/handikapp?

Begreppet "handikapp" har på senare år ersatts av begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning

  • Funktionsnedsättning är begränsningar i en persons funktionsförmåga på grund av skada eller sjukdom. Begränsningarna kan vara såväl fysiska som psykiska.
  • Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller ha uppstått efter olyckor eller sjukdomar.
  • En funktionsnedsättning kan påverka din förmåga att röra dig (fysisk förmåga), eller dina möjligheter till förståelse och inlärning (kognitiv förmåga). Den kan påverka dina möjligheter att göra olika aktiviteter eller begränsa dig när du rör dig ute i samhället.

Funktionshinder

Funktionsnedsättningen kan bli mer eller mindre funktionshindrande, beroende på den vardagsmiljö du lever i. Det kan handla om brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel, möjligheten till studier och så vidare. Det är bristerna som skapar funktionshinder

Att kunna leva så bra som möjligt

Om man har en funktionsnedsättning ska man ändå kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Med rätt stöd kan många människor trots sin funktionsnedsättning leva ett aktivt och självständigt liv. Insatser ges både från din hemkommun och från landstinget.

Stöd till funktionsbedsatta finns i form av:

  • boende
  • daglig verksamhet
  • korttidsvistelse
  • ledsagarservice
  • personlig assistans
  • sysselsättning

Rätten till insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Till höger hittar du användbara länkar bland annat till företag som hjälper dej att utvärdera olika assistansbolag.

Senast uppdaterad 2017-10-13
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se