Buss vid hållplats

Färdtjänst

Ansökan om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos
Kalmar Läns Trafik AB, (KLT) färdtjänstenheten tfn 0491-76 12 80.

För information och för att beställa ansökningsblankett, se Kalmar Läns Trafik AB:s hemsida. Länk till Kalmar Läns Trafik AB finns nedan på denna sida.

Beställning av färdtjänst görs precis som vanligt direkt till aktuellt taxibolag.

 

Länkar

Kalmar Läns Trafik AB, (KLT) färdtjänstenheten
Tfn 0491-76 12 80.

Läs mer om färdtjänst

Läs mer om riksfärdtjänst

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se