Ansökan/Biståndsbedömning

Fjäril på blomma

Behöver du vår hjälp med dina vardagssysslor kan du ansöka om detta hos omsorgsförvaltningen. Tillsammans diskuterar vi då fram en lösning som passar dig och dina behov bäst. Alla våra hjälpinsatser prövas och bedöms av våra biståndshandläggare.


Tillsammans med handläggare går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas ansökan och en utredning görs. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till.

Besked om beslut

Beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, tas utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om. Stöd beviljas betyder att handläggaren har beviljat stöd och redovisar vilka insatser och i vilken omfattning. Avslag innebär att den hjälp du sökt inte beviljats. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Oavsett beslut skickas det till dig per post.

Överklagan

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Du kan också ta kontakt med handläggare.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp. 

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se