Värmepumpar

Funderar du på att installera värmepump för utvinning av värme ur berg, jord, grund- eller ytvatten? Då ska du först göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Att ändra värmekälla till en värmepump kan leda till mindre energiförbrukning och mindre arbetsinsatser beroende på vad man haft för värmekälla innan. Energimyndigheten har testat tio olika bergvärmepumpar, länk till testet hittar du till höger under länkar. Detta test ger dig ytterligare information som kan leda till rätt val av värmepump för dig.  

Installation av en värmepumpsanläggning kan medföra oönskade miljöeffekter och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Som innehavare av en värmepumpsanläggning har du ansvar för att minimera risken för olägenheter som anläggningen kan orsaka miljö och grannar vid installation och drift. Skador på miljön kan leda till åtal och skador på grannars egendom kan göra dig skadeståndsskyldig.

För att motverka sådana skador krävs att du som vill installera en värmepump vars effekt understiger 100 kW för utvinning av värme eller kyla ur berg, jord, yt- eller grundvatten först anmäler detta till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet så att vi kan bedöma om plats, produkter m.m. är lämpliga. Anmälan skall skickas in i god tid, normalt minst sex veckor innan installationen påbörjas.

Blankett för anmälan hittar du under Blanketter till höger.

Utebliven ansökan/anmälan är straffbart. För installation av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde krävs särskilt tillstånd samt krav på extra säkerhetsåtgärder. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet för mer information.

När din värmepumpsanläggning väl är installerad krävs det att du löpande kontrollerar att den fungerar som det ska.

Viktigt att inte glömma i samband med att du gör din anmälan är att:

• Bifoga tomtkarta med markeringar enligt anvisningar i blanketten.

• Ta hjälp av din entreprenör med tekniska detaljer i anmälan.

• Ta del av informationen till bilaga 1 och 2 till blanketten. Det är du som sökande som är ytterst ansvarig för hur installation och drift av värmepumpsanläggningen sker.

• Kontrollera var på din tomt ledningar finns nedgrävda. De vanligaste är Telia för teleledningar, Eon för elledningar och Tekniska kontoret för vatten- och avloppsledningar. Du själv får stå för konsekvenserna av en söndergrävd ledning.

• Bifoga grannmedgivande om del av anläggning förläggs på annans mark eller om bergvärme borras närmre än 10 m från grannens tomtgräns, närmre än 30 m från grannes bergborrade dricksvattenbrunn eller närmre än 20 meter från grannes "Blanketter" till höger

• Ska din gamla cistern tas ur bruk nu när du ska installera värmepumpsanläggning? Cistern och rörledningar som tas ur bruk skall tömmas och rengöras. Avlägsna påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls av misstag. Hela cisternen bör om möjligt avlägsnas. Anmälan om cistern som tas ur bruk (”skrotintyg”) skall lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet, se blankett till höger.

Beslut och avgift

För ansökan/anmälan tas en avgift ut, för närvarande 1 830 kr. Faktura skickas separat.
Du måste avvakta ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden innan du får påbörja arbetet. Försiktighetsmåtten i beslutet måste följas.

 

 

 

 

Kontakt

Felicia Persson          Miljöinspektör

Tfn:0486-331 85
E-post: Felicia Persson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar - Energimyndigheten

 

Blanketter

 Länk till blankett 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se