Luften utomhus

279-7918_imgTorsås kommun är medlem i Kalmar läns luftvårdsförbund som är en ideell förening. Verksamhetens syfte är att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på miljö och hälsa, att redovisa resultaten så att de är till nytta för planeringsarbetet inom regionen och att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar. Kalmar läns luftvårdsförbund startade sin verksamhet år 1989.

Medlemmar i förbundet är företag, kommuner och andra myndigheter samt föreningar. Förbundets kansli finns på Länsstyrelsen i Kalmar län. Luftvårdsförbundet har tagit fram en informationsbroschyr "Luften i Kalmar län".

Blir du störd av någon lokal luftförorening?

Om du upplever en ihållande eller återkommande luftkvalitetsförsämring i din omgivning så bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen. Exempel på en sådan störning är dålig lukt, avgaser, utsläpp av lösningsmedel m.m. Om du inte får gehör av den som orsakar störningen så kan du vända dig till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen så gör vi en bedömning i det aktuella fallet.

Vi kan alla genom vårt beteende förbättra luftkvaliteten i Kal­mar län.

Så här kan du bidra:

 • Lämna bilen hemma och cykla eller an­vänd kollektivtrafik. En bil släpper exem­pelvis ut cirka tre ton koldioxid varje år.
 • Välj en bil med små utsläpp
 • Använd motorvärmare och välj dubbfria däck. Motorvärmare minskas bilens ut­släpp av kolväten, kväveoxider och andra skadliga ämnen samt partiklar markant under de första kilometrarna. 
 • Undvik tomgångskörning
 • Lär dig och tillämpa ett ekonomiskt körsätt (ecodriving)
 • Byt vinterdäck till sommardäck vid rätt tid
 • Se till att du har rätt lufttryck i däcken, det minskar såväl bränsleåtgång som ut­släpp.
 • Välj en eldstad med små utsläpp
 • Elda effektivt i eldstaden med enbart ren och torr ved. 
 • Vid eldning tänk till och utsätt inte din granne för rök.
 • Bränn inte avfall eller trädgårdsavfall 

grön linje

Miljömål-God bebyggd miljö  miljömål Frisk luft Bara naturlig försurning Miljömål- Skyddande ozonskikt Miljömål-God bebyggd miljö Miljömål- Ingen övergödning

 

 

 

 

Kontakt

Gustaf Nilsson                       Miljöinspektör

Tfn:0486-331 88
E-post: Gustaf Nilsson 

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se