Provtagning enskilda brunnarProvtagning vatten

Provflaskor för analys av eget brunnsvatten kan beställas via kommunens reception.

Proverna lämnas in tisdagar klockan
8-12 och lämnas i kommunens receptionen på Allfargatan 26.

Det är viktigt att provet tas samma dag som det ska lämnas in. Provet bör inte förvaras längre än nödvändigt utanför kylskåp eller kylväska. Proverna skickas via Kalmar till Linköping för analys och mikrobiologiska prover kan påverkas negativt om  de inte hanteras rätt. Provsvaren kommer normalt inom 14 dagar.

Livsmedelsverket råd om enskild dricksvattenförsörjning gäller för enskilda brunnar, samt mindre allmänna dricksvattenanläggningar. I dessa råd finns riktvärden för olika parametrar.

Kostnad för provtagning

Mikrobiologisk normalkontroll    174 kronor (inkl moms)

Kemisk normalkontroll              144  kronor (inkl moms)

Radon i vatten                          31 kronor (inkl moms)

Här kan du läsa vad som ingår i normalkontrollerna och exempel på tilläggsanalyser.

Här kan du läsa guide till tolkning av testresultaten.

Om du önskar göra tilläggsanalyser så behöver du rådgöra med Samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg eftersom beställning av särskilda flaskor kan behöva göras.

Gratis "barnprov"

För dig som väntar barn eller har barn upp till 2 år och är skriven och boende i kommunen, erbjuder Samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov.

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se