Du som har enskild brunnVattenpump

bör ta vattenprover för att veta vilken dricksvattenkvalitet som finns i just din brunn.

Hushåll som ligger utanför det allmänna dricksvattennätet får sitt vatten från enskilda brunnar där grundvatten tas upp från olika djup. Detta vatten kan vara av mycket god kvalitet, men det kan även vara förorenat av bakterier, nitrat eller bekämpningsmedel. Under 2007 och 2008 genomfördes ett projekt av SGU och Socialstyrelsen, för att kartlägga vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkterna. Resultat visar på att endast cirka 20 procent av alla enskilda brunnar hade tjänligt vatten. Ungefär lika stor andel hade otjänligt vatten.

Det är viktigt att man regelbundet, minst vart tredje år, tar prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Speciellt viktigt är det om man har småbarn, då de är betydligt känsligare för vissa ämnen än vi vuxna normalt är.

Brunnsägaren ansvarar för skötsel av brunnen och för att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också ägaren som måste åtgärda problemen. För ytterligare information, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, via kommunens växel (0486-331 00).

grön linje

 Miljömål- Grundvatten av god kvalitet Miljömål-God bebyggd miljö 

 

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se