Starta livsmedelsföretag

Om du vill starta eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste du registrera anläggningen hos samhällbyggnadsförvaltningen. Du hittar blankett för anmälan om registrering och ansökan om godkännande via länken till höger.

För att driva en livsmedelsanläggning måste du föja livsmedelslagen. Du måste bl a ha en lokal som är anpassad för verksamheten och ett egenkontrollprogram.

Olika branscher har tagit fram branschriktlinjer om hur lagstiftningen kan uppfyllas för den aktuella branschen. Livsmedelsverkets hemsida innehåller mycket annan information om vad man ska tänka på vid start av ett livsmedelsföretag.

Vill du bedriva en tillfällig verksamhet under ett par dagar eller några veckor behöver du i vissa fall inte registrera detta. Kontakta livsmedelsinspektören för att höra om just din verksamhet kräver registrering.

Om du upphör med din verksamhet är det viktigt att du anmäler detta till samhällsbyggnasförvaltningen. I annan fall riskerar du att i onödan få en faktura på kontrollavgift.

 

 

Senast uppdaterad 2016-02-10

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 
 

Kontakt

Kristina Strand
Livsmedelsinspektör   

Tfn:0486-331 84
E-post: Kristina Strand

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se