Starta livsmedelsföretag

Om du vill starta eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel måste du registrera anläggningen hos samhällbyggnadsförvaltningen. Du hittar blankett för anmälan om registrering och ansökan om godkännande via länken, blanketter nederst på sidan.

För att driva en livsmedelsanläggning måste du följa livsmedelslagstiftningen. Du måste bl.a. ha en lokal som är anpassad för verksamheten och ett egenkontrollprogram.

Olika branscher har tagit fram branschriktlinjer om hur lagstiftningen kan uppfyllas för den aktuella branschen. Livsmedelsverkets hemsida innehåller mycket annan information om vad man ska tänka på vid start av ett livsmedelsföretag.

Vill du bedriva en tillfällig verksamhet under ett par dagar eller några veckor behöver du i vissa fall inte registrera detta. Kontakta livsmedelsinspektören för att höra om just din verksamhet kräver registrering.

Om du upphör med din verksamhet är det viktigt att du anmäler detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. I annat fall riskerar du att i onödan få en faktura på kontrollavgift.

 

 

 

 

Avgifter & taxor

 Länk till taxor och avgifter

Blanketter

Länk till blanketter

Kontakta oss

 Kontakt
 

Kontakt

Gustaf Nilsson                       Livsmedelsinspektör

Tfn:0486-331 88
E-post: Gustaf Nilsson 

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se