Hälsa och livsmedel

Mattallrik

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Det innebär att t ex se till att bostäder är bra och fria från buller, radon och fukt som påverkar hälsan negativt. Det handlar också om att smitta sprids i skolor, förskolor och hygienlokaler.

Livsmedel behöver alla för att överleva och det är viktigt att den är god, näringsrik och hanteras väl. Livsmedlen i restaurang och butik ska inte göra dig sjuk och den ska vara rätt märkt. Det är viktigt att de som hanterar mat har god kunskap om kost och hygien.

Bygg- och miljönämnden är den lokala myndigheten som utövar kontroll inom hälsa- och livsmedelsområdet.

Senast uppdaterad 2018-02-15

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se