Strandskydd Natur

Det är kommunen som har huvudansvaret att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet.

Från 2009 gäller delvis nya regler för strandskydd. Utgångspunkten för förändringarna är ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet. Samtidigt differentieras strandskyddet för att skapa möjligheter att främja utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder och låg exploateringsgrad.

Strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag

Syftet med strandskyddet är att stränderna nu och i framtiden ska vara
tillgängliga för friluftslivet. Syftet är också att bevara goda livsvillkor på
land och i vatten för djur- och växtlivet.
För sjöar i kommunen omfattar strandskyddet 100 meter från strandkanten. Utefter kusten gäller generellt strandskydd om 300 meter.

Strandskyddet gäller såväl på land som i vattenområdet och inkluderar
även undervattensmiljön. Strandskydd innebär förbud att vidta en rad åtgärder inom det skyddade området.

Bestämmelserna om strandskydd finner du i 7 kap Miljöbalken.

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en utbildningsfilm för den som vill veta mer om strandskydd. Se filmen här!

Ansökan om strandskyddsdispens görs på en blankett. Blanketter hittar man här!

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 
mittbygge ansökan
 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Bygglovsbroschyr (PDF)

 boverket 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se