Radon

RadondosorRadongas

Radon är en ädelgas som sönderfaller till flera andra ämnen, så kallade radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Radondöttrarna är radioaktiva och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta radongashalten. 

Risker med radonexponering

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid man tillbringar i radonhus och ju högre halter man utsätter sig för, desto större är risken att drabbas av lungcancer. För de som är rökare är risken särskilt stor, då det finns en stark samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radonexponering. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att 500 personer årligen dör i lungcancer orsakad av radon. 

Varifrån kommer radon?

Radon i byggnader kan komma från byggnadsmaterial, mark och vatten.
Byggnadsmaterial - blå lättbetong som användes fram till ca år 1975 avger radongas till inomhusluften.

Mark - vissa typer av jord- och bergarter avger mer radongas än andra. T ex avger grovt material i marken mer radon än fint som lera. Om husets grund är otät kan radonhaltig jordluft läcka in och ge hög radonhalt inomhus.

Dricksvatten från borrade brunnar kan innehålla höga halter av radon som avges till luften då man använder vattnet. 

Radon i vatten

Radonstrålning beror på att berggrunden kan innehålla uran och radium. Dessa grundämnen fälls ut i vattenförande sprickor och avger radon till grundvattnet. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga. Det beror på att vattnet har luftats eller stått så länge i brunnen att radongasen naturligt hunnit försvinna. Höga radonhalter i vatten kan utgöra en hälsorisk på grund av den förhöjda stråldos man får genom att dricka vatten. Den största hälsorisken med radon i vatten är emellertid att radonet avges till inomhusluften, när man använder vatten i hushållet.

Husköp

Kontrollera alltid radon inför husköp. Saknas mätning – Mät! 

Mätning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett samarbete med ett av de ackrediterade företagen som mäter radon. Samarbetet gör att vi får tillgång till mätresultatet av din mätning och dokumentera detta i vårt register.

Det finns fler ackrediterade företag och du finner dem alla på Swedacs hemsida.

Vill du gå genom kommunens samarbetspartner klicka på följande länk.

Åtgärder

Höga halter radongas i bostäder kan åtgärdas, antingen med hjälp av ökad ventilation eller genom att leda bort markradon från huset. En rad olika företag som sysslar med radonsanering finns att konsultera på marknaden.

 

 

grön linje

Miljömål- Säker strålmiljö Miljömål-God bebyggd miljö

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-11-15
 

Kontakt

Sara Kull                   Miljöinspektör

Tfn:0486-331 86
E-post: Sara Kull

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se