Tillsyn, kontroll överförmyndare

Överförmyndaren handhar frågor gällande god man.

Att bli god man är att intressera sig för en människa som behöver stöd och hjälp på olika sätt.

Torsås kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommuner. Nämnden består av fyra ledamöter, en från varje kommun, valda av Kommunfullmäktige.

Anledningen till att en person behöver god man kan vara många.
Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sina tillgångar och sörja för sin person.

Hjälp med att få god man kan Du få hos överförmyndaren.

 

 

Kontakt

Ann-Katrin Wahldorfsson
Överförmyndarhandläggare

På plats i Torsås måndagar 09.00 - 15.00

Telefontid:
Måndag - torsdag 10.00 - 12.00
Tfn: 0481-452 20

E-post Ann-Katrin Wahldorfsson
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

Läs mer om God man och Överförmyndare på vår samarbetspartner Nybro kommuns hemsida.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se