Torsås 8:13 - Filadelfia

 

Fastigheten med tillhörande byggnad har tidigare använts för samlingsverksamhet. Fastighetsägarna vill nu ha möjlighet att använda delar av fastigheten som bostad. 


Den aktuella fastigheten är planlagd för centrumverksamhet och  bostadsanvändning är därför inte tillåten.


Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-05-15 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom planläggning pröva möjligheten att använda fastigheten för centrum- och bostadsanvändning.

Senast uppdaterad 2019-05-24
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se