Biblioteksplan 2019-2022 i Torsås kommun

En biblioteksplan är ett politiskt beslutat dokument som anger omfattning och inriktning för folk- och skolbiblioteksverksamheten i kommunen.
Den ska ligga till grund för bibliotekets övergripande verksamhet och prioriteringar.

Nedan finns länkar till planen samt tillhörande bilagor;

Biblioteksplan 2019-2022

Bibliotekslag (2013:801)

Läsfrämjandeplan 2019

Skolbiblioteksplan 2019-2022 (Korrespondensgymnasiet)

Senast uppdaterad 2019-05-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se