Söderåkra 6:35 - Snickeriet

 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-04-18 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten. Avsikten är att upphäva nuvarande detaljplan som tillåter industrianvändning och att ta fram en ny detaljplan som tillåter bostadsanvändning.

 

Planarbetet är ännu inte påbörjat.

Senast uppdaterad 2019-03-27
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se