Ändrad användning

Ska du göra om kontoret till vandrarhem, garage till butik eller förvandla butiken till restaurang?

Då ska du ansöka om bygglov.

Ska du göra om kontoret till vandrarhem,Stuga vid havet garage till butik eller förvandla butiken till restaurang? Då ska du ansöka om bygglov. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Det är viktigt att utryckningsfordon kommer fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan.

Ny användning av en byggnad

Du behöver bygglov om du ska

-  ändra en byggnad så att det blir en lokal för handel, hantverk eller industri
använda en byggnad för ett väsentligt annat ända mål än det som den senast har använts för.

Det gäller även om du inte kommer ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på nytt sätt.

Café i villa, bostad till kontor eller tvärtom, garage till lager, garage till bilverkstad är exempel på vad domstolen ansett vara väsentlig ändrad användning.

Om en bostad efter att en del av ytan ändras till kontor, fortfarande kan användas som bostad klassas det inte som väsentlig ändrad användning. Om ett fritidshus förändras till åretruntboende är det inte en väsentlig ändrad användning.

Tips och råd

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Om du ska ändra lokalen till en restaurang eller sälja livsmedel kan du behöva skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsföretag. Om du behöver alkoholtillstånd ska du skicka in ansökan om alkoholtillstånd.

Om du ska ändra lokalen till en biltvätt eller annan miljöfarlig verksamhet behöver du kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Ta reda på vad som gäller för ditt område.
Beroende var du bor har du olika förutsättningar.
Kontakta gärna Torsås kommuns Näringslivsutvecklare som erbjuder rådgivning och bollplank till dig som vill starta eller utveckla ditt företag.

 

Vad behöver jag skicka in

-        Blankett ansökan bygglov
-         Situationsplan
-         Plan/fasad och sektionsritning
-         Beskrivning av den nya verksamheten

 

Handläggningstid

Från att ha fått in alla handlingar rätt ifyllda kan du räkna med att få ett beslut inom 10 v.

 

 

 

 

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Bygglovsbroschyr (PDF)

 boverket 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se