Ungdomssupporten banner
Ungdomssupporten

Ungdomssupporten består av ungdomspedagoger med olika erfarenheter och utbildningar. De har som mål att öka tryggheten för invånarna genom att förbättra ungdomarnas livsvillkor kring skola, arbete, fritid, hälsa och relationer med vuxna och jämnåriga.

Ungdomssupporten har sitt kontor i Torsås men är ofta ute på skolor, fritidsgårdar och olika evenemang. Detta för att bygga goda relationer med kommunens ungdomar och invånare.

Dessa kontakter bygger på förtroende och frivillighet!

Du som ungdom kan när som helst kontakta personalen för stödsamtal, stöttning eller varför inte bara för att prata av dig?

Det ska finnas tillit mellan samtalsparterna dock har Ungdomssupporten anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om de misstänker att en ungdom far illa.

Utöver fältarbete och relationsbyggande verkar Ungdomssupporten även som stödboende. Målgruppen för stödboende är ungdomar som av olika skäl är i behöver stöd mot ett självständigt boende och vuxenliv. 

Även du som förälder eller anhörig som känner en oro kring något barn eller ungdom kan kontakta personalen för att kunna få råd och stöd.

Kontakta oss gärna, vi är tillgängliga kvällar och helger!

 

Kontakt

Ungdomssupporten

Tfn: 0486-331 34, 331 35
E-post: Ungdomssupporten

Allfargatan 22
Box 503
385 25 Torsås

Karin Wennerberg
Områdeschef
Tfn: 0486-338 27
E-post Karin Wennerberg

 
 

Akuta ärenden

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Växel tfn: 0486 331 00

Kontorstider helgfria vardagar
mån-tors 08.00-12.00
och 13.00-16.00

fredagar 08.00-12.00
och 13.00-15.00


Utanför kontorstider:
Sydostjouren tfn: 020-45 39 00


Orosanmälan länk>Orosanmälan länk>

 

BRIS

 Bris 

UMO, din mottagning på nätet

 Umo, din ungdomsmottagning på nätet 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se