Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp

 

En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål. Det finns också möjlighet att överklaga beslut. Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du inte får det du ansökt om kan du överklaga de flesta beslut som rör dig själv till förvaltningsrätten.

Klaga på insatsernas utförande
Du kan lämna synpunkter och klagomål på insatsernas utförande till oss.

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvårde? Då kan du höra av dig till IVO.

Mer information

Överklaga beslut av socialtjänsten om insatser till dig

Synpunkter och förslag

Patientnämnden 

Inspektionen för vård eller omsorg (IVO) 

 

Kontakt

Socialförvaltningen

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Fax:0486-336 41

Besöksadress:
Kalmarvägen 4
Torsås

Postadress
Box 503
385 25 Torsås

E-post: Socialförvaltningen

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se