Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Det vill säga i princip allt du kan se och ta på.

Det gäller bland annat underhålla kommunens vägar, parker och idrottsanläggningar.

Teknik
Ansvarar för gator och belysning, park- och
grönområden, badplatser samt vattenförsörjning
och avloppshantering.

Senast uppdaterad 2018-08-03
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Teknisk chef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Tekniska förvaltningen
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se