Tekniska förvaltningen

Torsås kommun
Tekniska förvaltningen  
Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås
E-post: Tekniska förvaltningen

Felanmälan kommunalt vatten och avlopp
Felanmälan görs till tekniska enheten på tfn: 0486-331 00 (dagtid)
eller tfn: 070-249 40 20 (kvällstid).

Ledning

Håkan Petersson, Teknisk chef                                         0486-331 12
     

 

Christian Lindström, Gatu- och Parkchef 0486-332 12
Anne-Charlott Harrysson, Assistent/nämnds sekreterare    0486-332 13
Mona Magnusson, Assistent VA 0486-332 14 

 

 

 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se