Torsås 2:60, Torsås 2:61 - Södra Torshammar

6241756480_img_0023

Kommunstyrelsen gav den 26 september 2017 (§207/17) Bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för handelsområdet i Torshammar. Syftet med detaljplanen är att bredda det nuvarande handelsområdets användbarhet genom att utöver handel tillåta icke störande verksamhet på den mark som idag är planlagd för handel, Området är centralt beläget i Torsås och områdets gestaltning påverkar upplevelsen av samhällets entré.

Området gränsar åt alla håll mot kommunalägd mark planlagd som allmän platsmark.

Planen genomförs med ett begränsat planförfarande. Samråd pågår from 2018-02-26 tom 2018-03-12.

Samrådsskede
»Behovsbedömning MKB
»Plan- och genomförandebeskrivning
»Plankarta

Genomförda utredningar
»PM - dagvatten
»PM - trafikalstring och buller

 

 

Senast uppdaterad 2018-02-23
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se