LOV

Valfrihet inom äldreomsorg

För dej som ansöker om hjälp
Det innebär att du har möjlighet att välja mellan olika verksamheter som ska utföra den hjälp du har fått beviljad; vilken hemtjänstleverantör som ska komma hem till dig eller vilket äldreboende du vill bo på.
Du kan välja kommunens verksamhet eller av kommunen godkända privata företag eller ideella organisationer, så kallade utförare.
Tanken med valfrihet är att du ska kunna välja en utförare som matchar dina önskemål. Valfrihet stärker också din makt som individ eftersom du kan byta utförare om du inte är nöjd.
2009 infördes Lagen om Valfrihet (LOV), som gör det lättare för kommuner att erbjuda valfrihet.

Du som söker hjälp vänder dej i vanlig ordning till kommunens biståndshandläggare för ansökan. Länk till ansökan och mer information

För leverantörer
Torsås kommun, genom socialnämnden inbjuder härmed intresserade sökanden att löpande ansöka om tillstånd att utföra hemtjänst som innehåller service- och omsorgsinsatser med delegerad hemsjukvård (Socialtjänstlagen och Hälso och sjukvårdslagen) i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV).

Förfrågningsunderlag avseende hemtjänst innehållande serviceinsatser, service och omsorgsinsatser med delegerade sjukvård i ordinärt boende inom hemtjänsten i Torsås Kommun enligt lagen om valfrihet (LOV)

Till höger finns länkar för ansökan, förfrågningsunderlag och styrdokument

 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Biståndshandläggare SoL

Elin Hartman
Tfn: 0486-336 72
E-post: Elin Hartman

Linda Backman
Tfn: 0486-336 82
E-post: Linda Backman


Tfn: 0486-331 00 (växel)

Box 503
385 25 Torsås

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

 
 

Kontakt

Biståndshandläggare LSS

Camilla Persson
Tfn:0486-336 57
E-post:Camilla Persson

Tfn: 0486-331 00 (växel)
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se