Framtida minnen - Torsås kulturmiljöprogram 2018

KulturmiljöTorsås kommun har ett kulturminnesvårdsprogram som antogs 1990. Sedan programmet antogs har synen på kulturmiljöer förändrats. Kommunen har därför påbörjat arbetet med att revidera och utveckla det befintliga materialet så att programmet blir lättillgängligt och uppfyller dagens behov för verksamheter inom samhällsplanering, kommunutveckling, kultur- och fritid, skola och turism. Programmet ska också ge vägledning och kunskap om Torsås kommuns kulturmiljöer till fastighetsägare, kommunmedborgare, föreningar och besökare.

Kulturmiljöprogram

Ett kulturmiljöprogram uppmärksammar ett urval av värdefulla kulturmiljöer som ger en bild av kommunens historia från forntid fram till idag. I programmet beskrivs vad som utmärker kulturmiljöerna och vilka kvaliteter de har, tillsammans med rekommendationer om hur miljöerna bör hanteras.

Pågående projekt

Mellan våren 2017 och september 2018 pågår projektet Framtida minnen – Torsås kulturmiljöprogram 2018. Projektarbetet leds av Torsås kommun i samverkan med Kalmar läns museum. Länsstyrelsen i Kalmar län är medfinansiär i projektet.

Under 2017 kommer de tidigare utvalda områdena, kulturmiljöerna, att inventeras och fotodokumenteras. För varje kulturmiljö sammanställs sedan en områdesbeskrivning där den kulturhistoriskt intressanta miljön beskrivs. Antalet områden kan komma att ändras under arbetets gång.

Välkommen att höra av dig med synpunkter och bilder

Du som bor inom eller har särskilda intressen av något område är välkommen att höra av dig med synpunkter. Vi vill gärna ha hjälp med att faktagranska texterna och få tips på enskilda byggnader eller platser som vi missat. Även nedtecknade historier om människor och liv i de aktuella områdena samt äldre foton tas gärna emot under projektets gång. Framtagna texter kommer att bli tillgängliga för läsning här på hemsidan, via föreningar som deltar i projektet, på Torsås bibliotek, på Torsås marknad den 27 oktober 2017 samt på Arkivens Dag den 11 november 2017.

Folder Framtida minnen - Torsås kulturmiljöprogram 2018 (PDF)Kulturmagasinet Kulturmiljö

Logotyper Kulturmiljö samarbetspartners

Folder - Framtida minnen

 Banner Kulturmiljö 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se